Aanmeldingsformulier

Vogelvereniging

"De V O G E L V R I E N D"

Opgericht 29 november 1959

Aangesloten bij de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers

 

 

                         Aanmeldingsformulier

 

Ik ben geïnteresseerd in het houden van vogels.

Hierbij meld ik mij aan als lid van de vogelvereniging "De Vogelvriend" tegen de thans geldende contributie van € 35,00 per jaar, jeugdleden tot 17 jaar € 17,50 per jaar,   Gastleden € 19,75 per jaar, Donateurs € 13,50 per jaar.

De contributie kan alleen worden voldaan per automatische incasso.

 

Hiervoor ontvang ik o.a. het maandblad "Onze Vogels" en kan ik de maandelijkse bijeenkomsten bijwonen.

 

Naam: ……………………………………….Geb. datum:…………...

Adres: …………………………………………………………………..

Postcode: ……………………Woonplaats: ………………………..

Telefoon: ………………………….

Email…………………

Ik wil graag het convocaat via mail/post ontvangen (voorkeur per email i.v.m. portokosten)

 

Ik ben wel/geen lid van een andere vogelvereniging.

Zo ja, welke vereniging:………………………….Kweeknummer: ………………

Kweker van: …………………………………….

Doorhalen wat niet van toepassing is.

Na ondertekening kunt u dit formulier inleveren bij de secretaris

 

                                                                                       Machtiging

Hiermee machtigt ondergetekende dat vogelvereniging "De Vogelvriend" jaarlijks tot

opzegging de Contributie a €............ per automatische incasso van mijn

Bankrekening met IBAN nummer...........................................af te schrijven

 

Plaats..........................Datum......................Handtekening........................

 

Het Dagelijks bestuur van de vogelvereniging "De Vogelvriend" bestaat uit:


Voorzitter:  J.C.R. van Dam   Katwijkerlaan 86  2641 PJ  Pijnacker Tel: 079-3610916

Email:  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Secretaris: H.Hazebroek, Planbaan 49, 2728 EA  Zoetermeer, Tel: 06-22110202

Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Penningmeester: S.E. Hazebroek, Planbaan 49, 2728 EA  Zoetermeer, Tel: 06-22110202

Email: henkhazebroek1947@gmail.com

 

Ringencommissaris: A.Schouten,Blauw-Roodlaan 21, 2718 JN  Zoetermeer, Tel: 06-10133587

Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  

 

 

  

Toestemmingsformulier UAVG

(Uitvoering Algemene Verordening Gegevensbescherming)

 

 

 

 

Ondergetekende dhr/mevr. ………………………………………….., lid van de Vogelvereniging “de Vogelvriend” en  aangesloten bij de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers (NBvV) verklaart het navolgende:

 

Dhr/mevr. ……………………………………………………. Geeft wel / geen* toestemming aan het Bestuur van Vogelvereniging

“De Vogelvriend” te Zoetermeer met betrekking tot de Algemene Verordening Gegevensbescherming, ingaande 25 mei 2018,

 

Met name:

 

De Voorzitter                   (inzage van Ledenbestanden van de vereniging); 

De Secretaris                   (het beheren van het ledenbestand (naam, voornaam, voorletters, adres, postcode, woonplaats,                                 geboortedatum, telefoonnummer, E-mail en kweeknummer) en het gebruik maken van

                           gegevens uit het persoonsbestand voor verzending van post/E-mail aan betrokkene of voor

                           inschrijving, uitschrijving of wijziging van persoonsgegevens en aanvraag kweeknummer bij de

                           NBvV.)

De Penningmeester          (het gebruik maken van gegevens uit het ledenbestand met betrekking tot het innen van

                                       contributie)

De Ringencommisssaris   (het gebruik maken van gegevens uit het ledenbestand met betrekking tot het aanvragen van ringen voor betrokkene in verband met de kweek)

 

 

Voor het op een juiste en veilige manier instant houden van het ledenbestand van bovengenoemde Vogelvereniging.

 

Naam:

Adres:

Postcode, woonplaats:

Kweeknummer:

 

Datum:

 

Handtekening:

 

 

 

 

·        Doorhalen wat van toepassing is