Lid worden

Download hier het aanmeldingsformulier.

Lid worden van onze vereniging?

Leden betalen € 37.50,- per jaar
Jeugdleden tot 17 jaar betalen € 20,00 per jaar
Gastleden betalen € 21,50 per jaar
Donateurs betalen € 15,00 per jaar

Betalingen kunnen geschieden uitsluitend per incasso, via bankrekening nr. NL33INGB0000715577
t.n.v. de Penningmeester van de Vogelvereniging “De Vogelvriend “

Nieuwe leden dienen, voordat zij worden opgegeven bij de N.B.v.V., hun contributie te hebben betaald.
Opzeggen als lid van de Vereniging kan uitsluitend door schriftelijke opzegging voor het einde van het lopende jaar bij de Penningmeester.

De vereniging is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 40411686.