Agenda 2022

YES!!! de contactavonden mogen weer.

Agenda 2022

13 Januari 2022:
 (afgelast i.v.m. Corona)Nieuwjaarsreceptie en prijsuitreiking TT. 

10 Februari 2022:
(afgelast i.v.m. Corona)Algemene ledenvergadering.

10 Maart 2022:
Eerste contactavond na de lockdown.

14 April 2022:
Algemene ledenvergadering, bestuursvergadering en daarna tijd voor gezelligheid

Mei 2022:
Buitenactiviteit. wordt over nagedacht wat we gaan doen.

Juni-Juli-Augustus:
Zomerstop (geen contactavonden).

8 September 2022:
wordt nog voor invulling gezocht.

13 Oktober 2022:
wordt nog voor invulling gezocht.

3 November 2022:
Inleveren TT formulieren.

8 December 2022:
Nader in te vullen