Tentoonstelling

Tentoonstelling 2018

In het weekend van vrijdag 23 november t/m zondag 25 november vond onze 59e tentoonstelling plaats.

Dit jaar hebben we de heer Hans van Egmond, Rayonvoorzitter van Rayon Leiden, binnen het District Zuid-Holland, bereid gevonden de tentoonstelling officieel te openen. Hij deed dit met het uitreiken van de Bokaal aan de algemeen KAMPIOEN van onze vereniging.

Ook heeft hij drie van onze leden de Bondsspel opgespeld voor hun 25-jarig en 40-jarig lidmaatschap.