actueel

15-12-2020
update

Beste Leden,

Helaas door de lockdown mogen we tot nader order geen contactavonden houden. Dit houd in geen jaarlijkse tentoonstellingen en geen bijeenkomsten. We hopen snel in het nieuwe jaar weer een bijeenkomst in te plannen. We wensen iedereen al het goeds voor 2021!

24-7-2020
Update

Beste leden,

De zomerstop zit er bijna op en de Corona maatregelen zijn aan het versoepelen. Dit betekend dat we weer contactavonden mogen organiseren. de eerste zal plaatsvinden op 10 September. deze avond staat een gespreksavond gepland ( hoe is het ons vergaan de afgelopen periode met de kweek en onze gezondheid)

30-3-2020
Brief van de voorzitter.
Beste Leden

Nu we steeds verder geïsoleerd raken, hierbij een noot van de voorzitter Chris.

Velen onder ons behoren tot de risico groepen en zijn noodgedwongen met de nodige beperkingen om te gaan. Zo neem  ook ik mijn verantwoordelijkheid. Wij proberen in conditie te blijven door elke dag in de natuur te lopen of fietsen.

Was het in 2016 dat onze vogels problemen gaven, i.v.m. de vogelgriep, loopt nu ook alles anders dan we zo graag willen. Toen moesten de vogels thuisblijven i.v.m. besmetting. Zo mogen nu de vogels vrij vliegen en moeten wij thuisblijven.

In de natuur gaan de hormonen ook op hol. Wij kijken naar de dansende Kieviten en Scholeksters. De meeste Grutto’s zijn al op doortrek om in het noorden van het land te gaan broeden. De Zwanen en Ganzen zitten nu volop te broeden.  

Bij de Nederlandse Bond liggen alle activiteiten stil. Zo ook onze contacten c.q. avonden. Internet en telefoon spelen nu een grote rol. Dus wordt indien mogelijk alles digitaal geregeld.

Velen van ons kweken binnen of in de tuin.  De meesten zijn begonnen met het kweken in de volière. Bij mij heb ik 15 maart j.l. de blokjes in de kooi gehangen en zijn de meesten al bezet. Nieuwsgierig kijk ik hier en daar in een van de blokjes. Verder is het genieten om alle activiteiten van dichtbij waar te nemen.

Speciaal wil ik onder uw aandacht brengen om de aantal gekweekte vogels te bepérken. Door het coronavirus kunnen we nu in een andere vogelwereld terecht komen. Alle overtollige jonge vogels moeten toch allemaal een baas krijgen? Houd vooral uw zaadvoorraad in de gaten, niets is meer hetzelfde als voorheen. De beperkingen worden steeds langer.

We vertrouwen dat in de maand november de vogeltentoonstelling door mag gaan en rekenen er op dat u mooie vogels voor deze show inzend.

Deze brief nodigt u uit om ook wat te schrijven, over uw belevingen of ervaringen, omtrent onze vogels en te sturen naar Henk Hazebroek ( henkhazebroek1947@gmail.com

Vergeet vooral de ringen niet te bestellen via Anouk Schouten voor het seizoen 2021. (anoukschouten89@hotmail.nl

 Schroom vooral niet om contact te zoeken digitaal of telefonisch,  (met elkaar)

Een hartelijke groet  Chris van Dam. Voorzitter.  ( jcrvandam@kpnplanet.nl )

09-01-2020
Deze eerste contactavond is er een nieuwjaarsreceptie en vind ook de prijsuitreiking plaats van de afgelopen tentoonstelling. Een feestelijke avond dus.
Wees er bij!

23-12-2019
District tentoonstelling Hellevoetsluis

Bij deze tentoonstelling zijn in de prijzen gevallen:
Leo Rutgers behaalde goud met zijn kanaries zwart geel intensief met 92 punten en zwart kobalt geel intensief met 91 punten.

Freek van Beek behaalde goud met zijn kanaries zwart geel schimmel met 91 punten.

J.C van Dam won Goud met zijn elegant parkieten stel 184 punten, zilver met een stel 182 punten, zilver met enkel 92 punten en brons met 91 punten.