Home

Welkom op de site van “De Vogelvriend” Zoetermeer

Welkom op de website van Vogelvereniging “De Vogelvriend” Zoetermeer. De Zoetermeerse Vogelvereniging “De Vogelvriend” is opgericht op 29 november 1959 en heeft ongeveer 75 leden. De vereniging is aangesloten bij de Nederlandse bond van Vogelliefhebbers (NBVV), die het maandblad “Onze Vogels” uitgeeft. De vereniging legt zich toe op het bevorderen van de vogelliefhebberij. De vereniging houdt zich voornamelijk bezig met in het bijzonder het houden, verzorgen en het kweken van Kanaries, Tropen, Kromsnavels, Europese Cultuurvogels en Bastaarden. Dit doel moet bereikt worden door een doelmatige voorlichting te geven aan haar leden op verschillende manieren.

Als eerste noemen wij de maandelijks terugkerende ledenbijeenkomst die gehouden wordt in buurthuis ’t Span, Sullivanlijn 31, Zoetermeer (wijk Noordhove). Op deze avonden worden sprekers uitgenodigd die lezingen verzorgen over diverse onderwerpen die verband houden met de vogelsport. Ook het wel en wee van de vereniging komt op deze bijeenkomsten ruimschoots aan de orde. Alle leden van de Vogelvereniging die bij de bond zijn aangesloten ontvangen kosteloos het blad “Onze Vogels ” van de bond.

Heeft u interesse? Kom eens langs op een van de volgende contactavonden. U bent van harte welkom.

Het bestuur