Tafelkeuring door Peter Dullaart

Het is donderdagavond 14 september. Het is de eerste verenigingsavond na de zomervakantie. Er staat deze avond een tafelkeuring op het programma. Peter Dullaart, keurmeester van de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers, zal vogels die door leden zijn meegenomen naar deze avond ‘keuren’ door ze te bespreken en te vertellen hoe een meegebrachte vogel er eigenlijk uit zou moeten zien en wat er aan de vogel wel en niet goed is. We zijn benieuwd.

 

Door: Leo Rütgers

 

Het is even wennen aan de nieuwe situatie in het buurthuis. Vanuit één van de zaaltjes van het buurthuis klinkt, ondanks de dichte deur, luide muziek. Het blijkt dat er een enthousiaste dans/gymclub zich in het zweet aan het werken is. Wij kunnen elkaar nog net verstaan en het lijkt wel of de vogels wiebelen op hun stokjes. Net nadat de tafelkeuring is begonnen stopt de muziek en vertrekt de dans/gymclub. Op hun tenen lopend om ons niet te verstoren.

 

Er zijn 16 vogels van divers pluimage meegenomen door leden.
Peter Dullaart verontschuldigd zich, want er zijn een aantal kanaries meegenomen, zo ziet hij. Peter heeft niet zoveel kennis van kanaries om ze uitvoerig te kunnen bespreken. Ze komen echter wel aan de beurt, als eerste, en met hulp van enkele aanwezige leden krijgt de eigenaar die pas begonnen is met het houden van kanaries, toch advies over zijn Glosters en Harlekijnen.

 

Van tropische vogels, Europese en kromsnavels heeft Peter wel veel kennis en met veel elan bespreekt hij dan ook de meegebrachte vogelsoorten zoals kleine Cubavink, Ceresamadine, Dornastrilde, Bichenowastrilde, Roodkop Witborst Gouldamadine, Sijs en Neophema’s. De vogels worden stuk voor stuk aan een grondige beoordeling onderworpen. Sommige vogels komen er goed van af en sommigen wat minder. De bedoeling is dat de eigenaar, en eigenlijk wij allemaal, leren hoe de vogel eruit moet zien en wat er verbetert moet worden. Maar ja, de vogels zijn nog jong en er zijn gelukkig nog een aantal weken voordat de tentoonstellingen weer beginnen. Zo kunnen vogels die nu nog niet uit de rui zijn nog opknappen en staarten nog volgroeien.

 

 

Ook het ruien van de vogels komt aan bod en ook de voorbereiding van vogels voor deelname aan een show. We krijgen veel informatie en tips van Peter. Als alle vogels de revue gepasseerd zijn, wordt Peter bedankt namens alle aanwezigen. Het was weer een leerzame avond!